By 22.07.2021. Novosti Comments Off

Početak plovidbe na liniji PULA-UNIJE-SUSAK-MALI LOŠINJ-ILOVIK-SILBA-ZADAR

Dragi putnici,

početak plovidbe na našoj liniji PULA-UNIJE-SUSAK-MALI LOŠINJ-ILOVIK-SILBA-ZADAR je 23. srpnja 2021.