Izmijenjena je državna brzobrodska linija – 9602 Split – Milna – Hvar – Vis

Izmijenjena je državna brzobrodska linija – 9602 Split – Milna – Hvar – Vis!

Prestanak održavanja brzobrodske linije Split – Hvar – Prigradica – Korčula

S 30. 06. 2013. prestajemo s održavanjem brzobrodske linije Split – Hvar – Prigradica – Korčula, te se zahvaljujemo svim našim putnicima i suradnicima tijekom 11 godina rada na toj liniji.

Počinje održavanje brzobrodske sezonske linije Split – Milna – Hvar – Korčula – Mljet – Dubrovnik

Od 02. 05. 2016. započinje održavanje povratne turističke brzobrodske sezonske linije: Split – Brač (Milna) – Hvar – Korčula – Mljet – Dubrovnik.

Preuzimanje brzobrodske linije Split – Hvar – Vis

S 30. 6. 2013. preuzimamo održavanje brzobrodske linije Split – Hvar – Vis, katamaranom Krilo Jet.

Počinje održavanje brzobrodske linije Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka

Od 16. 1. 2013. počinje održavanje državne brzobrodske linije 9308: Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka katamaranom Krilo Carbo.

Prestanak održavanja putovanja Milna – Rogač – Stomorska – Split

Od 14. 1. 2013. prestaje održavanje redovith putovanja za državnu brzobrodsku liniju Milna – Rogač – Stomorska – Split