MB Kapetan Luka – Brzobrodski servisi

MB KAPETAN LUKA – Ivan Tomić trgovac pojedinac, ugostiteljstvo i turizam
Adresa: Poljička cesta Suhi Potok 28, 21314 Krilo Jesenice, Hrvatska, EU
Telefon: +385 21 645 476
Fax: +385 21 872 877
Email: refund@krilo.hr
Email: luka@krilo.hr
Email: ivana@krilo.hr

MBS: 060285052
OIB: 90269902305
PDV identifikacijski broj: HR90269902305
EORI broj: HR90269902305

Trgovački sud u Splitu (U sudski registar Trgovačkog suda u Splitu upisan je kao trgovac pojedinac u registarski uložak s MBS 060285052)

Kontaktirajte nas