Obavijest o zaštiti privatnosti i osobnih podataka

Posljednje uređeno: 06.03.2024.

Kapetan Luka je Vaš poslovni partner koji nudi usluge operatora kružnih putovanja, operatora brzim brodovima te ostale vrste plovidbenog prijevoza do Vaše željene destinacije.

Cilj nam je omogućiti mirnu i bezbrižnu plovidbu Jadranom te pritom omogućiti sigurnost, kvalitetu i udobnost a sve kako bismo Vam što kvalitetnije pružili našu uslugu.

S jednakim načinom pristupamo vođenju Vaših osobnih podataka odnosno važna nam je Vaša privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka koje nam dajete u svrhu pružanja naprijed navedene usluge.

Važno nam je da se naš partnerski odnos temelji na povjerenju te potpunim i cjelovitim informacijama. Kako bi ostvarili taj cilj, u nastavku ćemo Vas informirati o tome koje Vaše podatke prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo, na koji način možete ostvariti uvid, ispravak, dopunu ili brisanje Vaših osobnih podataka itd.

Pritom napominjemo da „osobni podaci“ označavaju bilo koje Vaše podatke; primjerice, ime, adresu, adresu e-pošte itd., dok „obrada“ osobnih podataka – obuhvaća sve radnje kao što su prikupljanje, uvid, korištenje, obrađivanje u određenu svrhu itd.

Kapetan Luka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s GPDR-om (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te hrvatskim Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Kako bismo Vam mogli odgovoriti na pitanja koja nam postavljate, potrebni su nam Vaši podaci ime, prezime, e-mail adresa. Navedene podatke koristimo samo kako bismo Vam odgovorili na Vaša pitanja. Nakon odgovora na Vaše pitanje, Vaši podaci se brišu iz povijesti/iz baze upita i odgovora.

Kapetan Luka ne koristi Vaše podatke u svrhu marketinga (ne šalje newslettere i slično).

Prilikom odabira željene plovidbene linije, zatražiti ćemo Vas određene podatke koji su nam potrebni za realizaciju kupnje željene karte.

Podaci koje Vas tražimo jesu: ime, prezime, e-mail adresa te broj kreditne kartice sa datumom sa isteka. Te podatke koristimo isključivo u svrhu realizacije kupnje Vaše karte i ni u kom slučaju te ni pod kojim uvjetima neće biti dijeljeni s trećim osobama.

Kapetan Luka ne zloupotrebljava Vaše osobne podatke (ne daje ih na uvid trećim osobama, ne prosljeđuje ih niti ne prodaje ikome).

Kako bismo Vam omogućili sigurnu obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, Kapetan Luka koristi usluge svojih ovlaštenih i provjerenih poslovnih partnera o čemu možete potražiti potpunu informaciju u rubrici Izjava o sigurnosti plaćanja na našoj Internet stranici.

Ako nam prilikom kreiranja upita ili online kupnje dajete e-mail za dostavu kupljene karte koji nije Vaš, morate imati dopuštenje vlasnika te e-mail adrese da koristite osobne podatke te osobe u određenu svrhu. U slučaju da nam dajete te podatke, time garantirate da imate dopuštenje osobe čije podatke o e-mail adresi unosite.Kapetan Luka može otkriti Vaše osobne podatke u slučaju kada postoji neka zakonska ili pravna osnova po kojoj mora postupiti (npr. kada policija to zatraži od nas).

Važna nam je sigurnost Vaših podataka te uvijek poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali i mogli dokazati da štitimo Vaše osobne podatke od raznih rizika.Ako želite znati koje osobne podatke Kapetan Luka ima o vama ili želite izvršiti uvid, promjenu ili dopunu Vaših podataka, molimo Vas da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeći kontakt: dpo@kapetanluka.hr)

Kapetan Luka će, kad god za to postoji potreba (ako bi došlo do neke promjene, dopune i slično u pogledu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti te zaštiti osobnih podataka), izmijeniti ili dopuniti sadržaj ove Obavijesti kako bi svojim kupcima uvijek pružio potpunu i jasnu informaciju pa predlažemo da ju redovito pregledavate kako bi znali za izmjene i/ili dopune.